Obs ny viden om forholdsregler vedr. smitterisiko på klubbens hjemmeside
https://lbc2012.dk/medlemsinfo.html